Finská sauna

Finská sauna

Příprava na saunování, délka pobytu v sauně, poloha při saunování a jak se správně saunovat

Teplota vzduchu ve finské sauně se pohybuje kolem 90 °C a může být i vyšší. V takovéto sauně bývají kamna a na nich kameny. Ty se čas od času musí polít vodou, aby se zvlhčil vzduch. Vlhkost vzduchu ve finské sauně je asi jen 5 %. Před vstupem do sauny by se měl člověk osprchovat a osušit, aby v potní místnosti nevznikala nadbytečná vlhkost.

Existuje několik druhů saun a do každé z nich zpravidla bývá uvedena doporučená doba pobytu v sauně. Vhodné však je se při saunování řídit i svými vlastními pocity. Obecně platí, že když se člověku začne špatně dýchat, nebo začne pociťovat v některých místech na těle pálení, pak je vhodné saunu opustit. Regulovat teplotu v sauně může člověk i tím že se přemístí na vyšší nebo nižší lavici v sauně.

Správná doporučená poloha v sauně je v sedě, případně vleže. Platí pravidlo, že nohy by měly být umístěny na stejné lavici, na které sedíme. Když sedíme s nohama svěšenýma dolů, vzniká velký tepelný rozdíl mezi jednotlivými partiemi těla, a to pro náš organismus vůbec není pozitivní. Termoregulační mechanismy se velice namáhají a na člověka mohou popadnout bolesti hlavy či nevolnost a závratě.

Abychom pocení urychlili a zlepšili termoregulaci, podpořili otevření kožních pórů a odstranění nežádoucích látek z těla, pak je vhodné se při saunování kartáčovat, masírovat apod.

Před vstupem do ochlazovacího bazénku byste se měli ještě osprchovat, a to zejména z hygienických důvodů. Není zrovna lákavou představou, že v lázni, do které se jdete zchladit osoba před Vámi zanechala veškeré vypocené nečistoty.

Správný postup chlazení by měl být spíše pozvolnější, především u starších osob. Dojde totiž k rychlému zvýšení krevního tlaku, a to může mít vážné důsledky, zejména oslabení cévní stěny, krevní výrony a podobně. Správné ochlazování by mělo mít tři etapy. Po opuštění sauny pocítíme úlevu a drobné ochlazení. Pak se měl člověk osprchovat a vstoupit do lázně, ve které setrvá, dokud mu nezačne být chladno. Ve vodě se příliš nepohybujte, neboť tím vodu kolem Vás ohřejete. Třetí etapou je pobyt v odpočívárně, kde je vhodné zavinout se do nějakého prostěradla a zůstat nějakou dobu v klidu. Pobyt v odpočívárně je také tou nejvhodnější dobou pro doplňování tekutin, samozřejmě těch nealkoholických.

Ve středověku byla parní lázeň oblíbenou kratochvílí v celé Evropě, ale její hlavní obvyklý výskyt je v Evropě severní.

Sauny, které se používaly v minulosti, se od těch dnešních poměrně lišily. Objevovala se především kouřová sauna, jejíž hlavním znakem je to, že uvnitř je celá od sazí. Při jejím vyhřívání se kouř valí z kamen do místnosti, kameny se zahřívají, jakmile je jejich velká zásoba zahřátá, přestane se topit, sauna se umyje od sazí a začne saunování samotné. S takovýmto typem sauny se dnes setkáváme však jen vzácně.

Ve Finsku byla vždy sauna běžnou součástí každodenního života. Bylo to místo setkávání, komunikace i odpočinku. Po první světové válce, kdy finští sportovci začaly být úspěšní na olympiádách, se o princip finské sauny začal zajímat celý svět. Slovo sauna se snadno stalo součástí mezinárodního slovníku. Pravidelné saunování pomáhá odstranit fyzickou i psychickou nepohodu a únavu, posiluje obranyschopnost člověka a vede k otužování. Sauna dokáže stimulovat činnost žláz s vnitřní sekrecí, zejména nadledvinek. Při zvýšeném pocení v sauně vylučujeme potem i značné množství močoviny, mastných kyselin, kyseliny mléčné. Saunování zlepšuje průchodnost dýchacích cest, pozitivně působí také na kůži těla a pleť, neboť dochází k čištění pórů.

Historie saunování

Původ saunování není zcela jasný. Saunu známe především od Finů, a je pravděpodobné, že ti si tuto tradici přinesli ze střední Asie. Tam je u kočovných kmenů parní lázeň ve stanu obvyklá. První zmínky o saunách pocházejí z 11. a 12. století. Avšak historie lázní sahají již do daleké minulosti, její kořeny najdeme ve starověkém Egyptě, kde byla čistota těla pokládána za důležitou hodnotu. Již 1500 let před naším letopočtem se lázně užívaly hojně k léčícím a hygienickým účelům v Indii. Lázně ve starověkém Řecku se objevovaly především u Sparťanů. Byla to kulatá místnost s kamenným otevřeným ohništěm uprostřed. Lázně u starých Římanů se těšily také poměrně velké oblibě. Soukromé i společenské římské lázně (tzv. termy) se těšily velké oblibě a vyznačovaly se přepychem a luxusním zařízením. Tyto lázně měli i svoje místnosti určené pro pocení. Tyto místnosti se vyhřívaly obdobně, jako je tomu u ruských lázní, ve finských saunách apod. V rohu místnosti je umístěna pec nebo ohřívadlo na bronzovém roštu – kameny nad rozžhaveným uhlím. Existovaly také místnosti se suchou a vlhkou párou. U Slovanů byla nejznámější ruská parní lázeň, tzv. movňa nebo vlažňa od 5. – 6. století.

 

Mýty o saunování

Po saunování se člověk snadněji nastydne

Právě pravidelným saunováním máte možnost posílit organismus a jeho obranyschopnost. Viry a bakterie způsobující virózy tak nedostanou šanci a Vy se vyhnete různým nachlazením a virózám. Není však dobré se saunováním začínat, když jste právě nemocní nebo nachlazení, pak může dojít ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu.

Saunování je zátěží pro srdce

Pravidelné saunování má pozitivní vliv na posílení imunitního systému a na posílení celého kardiovaskulárního systému. Posiluje funkce srdce, cév a krevního oběhu celkově.

V sauně se skvěle hubne

Návštěvy v sauně Vám pravidelný pohyb nenahradí, ale pravdou je, že saunování přispívá k celkové regeneraci těla a k jeho očistě. V sauně se můžete zbavit škodlivých látek, které přispívají například k usazování podkožního tuku a podporují tím vznik celulitidy.

Sauny nejsou vhodné pro děti

Děti mohou sauny rovněž navštěvovat, je však vhodné je nechat sedět na nejnižší lavici. Při pocitu velkého tepla při dýchání nosem si mohou vytvořit z dlaní „ochrannou kapsičku“ a dýchat přes ni. Budou si tak dýchaný vzduch zvlhčovat a nebude docházet k vysušování jejich sliznic.

Po saunování budu unavený

Saunování snímá únavu a odstraňuje stres a nervozitu. V důsledku zlepšení oběhu krve se rychleji léčí poraněné svaly, vazy a klouby. Pravdou je, že bezprostředně po saunování samotném budete pociťovat mírnou únavu, ale celkový efekt sauny je spíše takový, že Vás dobije elánem, pozitivní energií a tělo se bude cítit odpočaté.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SAUNY

Přístup do sauny mají jen osoby zdravé. Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí, která může ohrozit zdraví při použití sauny anebo může ohrozit zdraví ostatních účastníků sauny (i onemocnění horních dýchacích cest). Jedná se zejména o osoby, postižené zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, záněty očí, nakažlivými nebo odpor vzbuzujícími chorobami, osoby zahmyzené nebo opatřené obvazy. Z účasti jsou vyloučeni i bacilonosiči střevních i jiných nakažlivých chorob.

Do sauny nechoďte s plným žaludkem, také ne hladoví, ani bezprostředně po velké tělesné námaze.

Před vstupem do sauny je návštěvník povinen se vysvléci i z plavek saunování v plavkách není hygienické, můžete si jím přivodit zapaření či vyrážku, řádně se omýt mýdlem a osprchovat. V průběhu lázně je návštěvník nahý a bos.

V sauně se pohodlně usaďte, nebo nejlépe ulehněte. Snažte se mít nohy ve stejné výši jako tělo, aby bylo celé tělo vystaveno přibližně stejné teplotě.

Při sezení nebo ležení podkládejte prostěradlo pod celé tělo.

Vyčkejte, než se řádně zapotíte (individuálně 10–20 minut), dýchejte zásadně nosem.

Následné ochlazení se provádí pod sprchou, může být nejdříve teplá a následně studená.

Po ochlazení si můžete dopřát odpočinek nebo hned navázat dalším opakováním. Cyklus ohřívání a ochlazování se provádí většinou 4×. Proces musí být upraven podle individuálních pocitů a aktuálního zdravotního stavu. Osoby s poruchami oběhového systému se poradí o saunování se svým lékařem.

Po posledním saunování si dopřejte výrazně delší odpočinek (ideálně 20 minut).

Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu, pořádek, základní hygienické návyky v sauně a pokyny obsluhy. Je zakázáno nosit do sauny další předměty (koupací čepice, obuv, plastové výrobky, apod.).

Je zakázáno polévat kamna vodou a používat aromatické přísady v sauně (možná alergie ostatních návštěvníků).

Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.

V případě úrazu nebo nevolnosti je nutné přivolat obsluhu a poskytnout první pomoc.

Každý návštěvník je povinen uposlechnout bezvýhradně pokynů obsluhy sauny, týkající se provozu zařízení. V případě neuposlechnutí je obsluha oprávněna vykázat takového návštěvníka z provozu.

Dbejte na přísun kvalitních tekutin – minerálních vod, ovocných šťáv, abyste doplnili vypocenou vodu, minerály, sůl a vitamín C

V celém prostoru je zakázáno kouřit.